BG14B illustrasjon

Åpner Oslo opp!

Bli kjent med BG14B

En vennlig kjempe

Et høyhus reiser seg mellom Schweigaardsgate og sporene ved Oslo S. Et lukket og utrivelig område i byen erstattes med nye, grønne byrom. Akerselva åpnes opp etter å ha ligget under bakken i over 50 år. Byliv og trivsel i et område som i dag bare har eksos og asfalt.

Les mer om prosjektet

/

Internasjonalt
forbilde

I tråd med «Klima- og energistrategi for Oslo», og nasjonale målsettinger om en bærekraftig byutvikling, legger prosjektet til rette for en fortetting rundt kollektivknutepunkt med høy utnyttelse og økt bruk av miljøvennlig transport.

Prosjektet etablerer arbeidsplasser, forretninger, serveringssteder, hotell, kulturvirksomhet og nærmere to tusen sykkelparkeringsplasser i umiddelbar nærhet til knutepunktet. Utviklingen skal bidra til at Oslo kommer nærmere sin nye visjon om en grønn, varmere og mer skapende hovedstad. Les mer i Miljø- og kvalitetsprogrammet om hvordan vi ser for oss at BG14B kan bli et internasjonalt forbildeprosjekt innen bærekraft.

Les mer i Miljøprogrammet

/

Fellesskap
i toppen

Som en del av medvirkningsprosessen inviterer vi til en nasjonal idekonkurranse for hva toppetasjen i høyhuset kan fylles med. Vi ønsker en ny fortelling om Oslos taklandskap, som handler om noe mer enn fin utsikt og noe annet enn barer og VIP-parties. Vårt håp er at den beste utsikten i byen skal kunne bringe folk inn for å behandle noen av de viktigste temaene og spørsmålene i vår tid, og formidle det videre til omverdenen. Du kan bidra og vinne 100 000 kroner!

Les mer om idékonkurransen

Ill.
XS
SM
MD
LG