BG14B illustrasjon

Åpner Oslo opp!

Bli kjent med BG14B

Tidenes idékonkurranse – Hvem får Oslos beste utsikt?

BG14B er både et byggeprosjekt og et bærekraftsprosjekt som tar mål av seg å bidra til styrkingen av Oslo som grønn hovedstad og Oslo S som landets viktigste knutepunkt. Som en del av medvirkningsprosessen har det blitt avholdt en nasjonal idékonkurranse for hva toppetasjen i høyhuset kan fylles med.

Se hvem som vant!

/

Internasjonalt
forbilde

I tråd med «Klima- og energistrategi for Oslo», og nasjonale målsettinger om en bærekraftig byutvikling, legger prosjektet til rette for en fortetting rundt kollektivknutepunkt med høy utnyttelse og økt bruk av miljøvennlig transport.

Prosjektet etablerer arbeidsplasser, forretninger, serveringssteder, hotell, kulturvirksomhet og nærmere to tusen sykkelparkeringsplasser i umiddelbar nærhet til knutepunktet. Utviklingen skal bidra til at Oslo kommer nærmere sin nye visjon om en grønn, varmere og mer skapende hovedstad. Les mer i Miljø- og kvalitetsprogrammet om hvordan vi ser for oss at BG14B kan bli et internasjonalt forbildeprosjekt innen bærekraft.

Les mer i Miljøprogrammet

/
Ill.
XS
SM
MD
LG