WWF Verdens naturfond v/ Herman Ekle Lund

Fremtidens fyrtårn – grønt opplevelsessenter for barn og unge

Vi trenger et sted som formidler kunnskap og engasjement om natur og klima på en helt ny måte, og som inspirerer til forandring og handling. Derfor vil WWF Verdens naturfond bruke toppetasjen i KLP-bygget til å lage «Fremtidens fyrtårn» – planetens eget opplevelsessenter og kontrollpanel.

Dagens unge og voksne lærer på en annen måte enn tidligere, og er vant til digitale opplevelser hvor en selv kan delta og påvirke. I «Fremtidens fyrtårn» blir du tatt med på en reise forbi fysiske grenser og inn i en virtuell virkelighet, hvor du får oppleve vår fantastiske natur på en helt ny måte. Her blir du en integrert del av samspillet mellom menneskene og planeten.

Du blir satt inn i rollen som beslutningstaker for fremtiden gjennom å delta i høyrealistiske simuleringer, og opplever på nært hold hvilke konsekvenser helt reelle politiske handlinger har for klimaet og naturen. Gjennom digitale opplevelser skal du kunne samarbeide med andre gjester om å skape bærekraftige løsninger og teknologi for å redde kloden.

Eksempler på slike digitale rom kan være å oppleve miljøutfordringer tett på kroppen, som å gå over isen som smelter, kjempe deg gjennom regnskogen som brenner og svømme gjennom havet som er fullt av plast. Et annet eksempel er å komme inn i klodens kontrollpanel og får styre verdens klimapolitiske beslutninger. Gjennom en høyrealistisk simulering opplever du hvordan dine ulike beslutninger påvirker klimaet på kort og lang sikt, og hva konsekvensene blir av valgene du tar.

XS
SM
MD
LG