Ragnhild Århus

Oslo Byklasserom – Et sted for nysgjerrighet, kunnskap og felleskap

Oslo Byklasserom skal være et sted der Osloregionens grunnskoleelever inviteres for å lære å utvikle idéer til prosjekter som har et regions- og samfunnsnyttig formål. Dette kan være alt fra en dag i uken - til en uke i strekk.

Gjennom grunnskolen får alle mulighet til å benytte toppetasjen, og lære hvordan prosjektbasert arbeid fungerer. Formålet med klasserommet er å motivere og engasjere, og bidra til nytenking og innovasjon. Prosjektene som gjennomføres skal ha et samfunnsnyttig formål som kan gi Oslo det lille ekstra. Gjerne innen miljø, klima eller omsorg for Oslos innbyggere. Oslo Byklasserom skal inneholde bibliotek, saler til foredrag, møterom og workshop-område.

Elever trenger å føle seg sett og prioritet. Prosjektet Oslo Byklasserom vil kunne oppfordre til nytenking og innovasjon, bidra til et sterkere fellesskap og en bærekraftig utvikling, og en bedre by.

Oslo Byklasserom kan driftes av flere parter, for eksempel et samarbeid mellom Oslo kommune, skoler, og aktuelle aktører i næringslivet.

XS
SM
MD
LG