Geitmyra matkultursenter for barn v/ Brita Nummedal

Norges grønneste klasserom på toppen av det grønneste bygget i by’n!

På Geitmyra jobber vi for å bidra flest mulig barn og unge skal bli glade i mat som gjør dem godt. I Oslos grønneste klasserom, kurslokale og møteplass skal barn og unge med forskjellig bakgrunn møtes over god og sunn mat, for å lære om bærekraftig matproduksjon, og å ta gode matvalg for seg selv og verden de lever i. Geitmyra har god erfaring med dyrkelag som hjelper gartneren med å sette i stand hagen for barna. Vi ønsker å etablere noe liknende i høyhuset: skyskraperdyrkerne.

Sammen med barna skal vi forske på bærekraftig framtidsmat og dyrke innsekter i terrarium. Samtidig skal vi undervise og dele kunnskap om norsk matkultur, slik at tradisjonsmat og kulturarv forvaltes også i kommende generasjoner. I Oslos grønneste klasserom kan alle barn være flinke og føle mestring, lære om andre kulturer, bli stolte av byen og lære å bli en grønn forbruker.

Når det ikke er skoleundervisning, har vi fritidskurs og familiearrangement. Geitmyrakursene er åpne for alle, og i tillegg vil vi samarbeide med andre lag og foreninger for å nå ut til grupper som trenger oss mest. Vi vil også legge til rette for at kurslokalene brukes av andre frivillige aktører som jobber med virksomhetsområdene barn, mat, dyrking, integrering, klima og miljø. Gjennom delegasjonsbesøk og hospiteringsordning for lærere og studenter skal vi inspirere og dele kunnskap.

XS
SM
MD
LG