Startup Migrants v/Maria Amelie

HEI - en møteplass for nyankomne i Oslo

Tenk at du er helt ny i Oslo. Uten et godt nettverk kan det ta lang tid før du finner frem til hvor du finner hjelp og riktige svar. Tiden er begrenset, og man blir lett overveldet da det ikke finnes en plass hvor det er full oversikt over alt man kan lure på. Det å ikke finne sin plass i en ny by kan slå ut negativt på integrering, trivsel og næringsutvikling.

I samarbeid med det private og offentlige, vil Startup Migrants løse det med å lage en sentral møteplass: HEI, som har en tverrfaglig tilnærming på tvers av sektorer og etater. På møteplassen HEI kan man få hjelp til å finne frem i systemer og booke tid med ulike aktører. Dette kan være hjelp til å finne frem i byråkratiet, gründervirksomheter, hjelp til jobbsøking, og å få kontakt med miljøorganisasjoner som ser etter frivillige, ansatte eller prosjekter

En del av lokalet er et eventrom som brukere og aktører kan leie til arrangement som jobbsøkingskurs, kurs i fjelltur for nye nordmenn i regi av DNT, nettverksbygging, møte lokale politikere osv.

En slik møteplass er viktig fordi mange av de som flytter til Oslo har kunnskap som kan omsettes i nyskaping, grønn vekst og nye arbeidsplasser, noe vi trenger til fremtidens utfordringer. Vi taper dessverre nå mye i samfunnsnytte ved at disse har utfordring med finne ut av de ulike systemene de må koordinere seg i, og hvordan de kan gå frem for å skaffe seg et sosialt og profesjonelt nettverk i Oslo.

XS
SM
MD
LG