FOLK i Oslo v/Ida Hatlebrekke

Fyret – For fremtiden og menneskene som skaper den

Vi ønsker oss et snillere samfunn; et samfunn som tar vare på alle menneskene det omfavner, og som behandler omgivelsene våre med den respekten de fortjener. For å komme hit vil det kreves nye diskusjoner, nye konstellasjoner, nye innfallsvinkler og nye typer samtaler. Dette er ikke noe som kan skje i et vakuum, vi er nødt til å samles på tvers av sektorer, alder, bakgrunn og samfunnslag. Dette er et felles prosjekt, og vi trenger et inspirerende samlingspunkt som muliggjør arbeidet.

Idéen er en toppetasje hvor lyset aldri slukkes, hvor det alltid jobbes for en fremtid der alt liv blomstrer; insekter, dyr, mennesker, jord og hav. Et sted verdensborgere kan se til for å finne håp.

Vi tror på bred inkludering av samfunnet og brukerne i utviklingen av de nye løsningene, ikke minst gjennom å koble på de som allerede jobber iherdig med å skape dem gjennom sivilsamfunnet, akademia og offentlig sektor. Fyret skal invitere til nye samtaler og eksperiment hvor osloborgere og besøkende får bryne seg på kartlegging av samfunnsutfordringer og prototyping av løsninger.

Gjennom Fyret vil mennesker få mulighet til å oppdage eget potensial og motivasjon for å gjøre en forskjell. Vi mener at endring starter hos individet, og vi ønsker derfor å ta med oss det menneskelige aspektet i arbeidet med samfunnsinnovasjon. Vi ønsker å hente inn kunnskap, innspill, ambisjon og inspirasjon fra alle deler av samfunnet - fra 13 år gamle Hassan til 85 år gamle Bodil. Vi mener magien skjer når disse kommer i samme rom og deltar i felles samtale.

I Fyret vil deres innsikt krysses med teknologisk innovasjon som muliggjør virkelige fremskritt. Fyret skal være et sted med høy aktivitet og vil fungere som et møtested for samfunnsinnovasjon med arrangementer, debatter, workshops, hackathons og innovasjonsløp.

XS
SM
MD
LG