Quick Style AS v/Nasir

The playground

Oslo mangler den inviterende og åpenbare møteplassen for alle som vil delta i et fellesskap av nysgjerrige, ambisiøse og inspirerende mennesker. En møteplass hvor mennesker på tvers av kjønn, etnisitet, sosioøkonomisk bakgrunn kan møtes. En plass for alle som av ulike grunner ikke har mulighet til å delta i sterke og sunne fagmiljøer i dag, og som av ulike grunner ikke omgås andre miljøer enn de selv er en del av i dag.

«The Playground» vil være et unikt og moderne økosystem for tilgang til og samhandling mellom ulike miljøer og arenaer for teknologi, media, business og kultur. The Playground ønsker å være en inkluderende møteplass som maner til empati og integrering, der man kan utvikle sin interesse for kultur, teknologi og samfunn.

The Playground er svaret på Oslo som en urban smeltedigel og en by hvor alle skal ha mulighet til å lykkes, føles seg inkludert og ha en tilhørighet. Sentralt for ideen er en 360 graders «black box» scene, omgitt av en reke stasjoner som huser ulike aktiviteter. Et sted for presentasjoner, debatt, live podcasts, kunstneriske opptredener og co working spaces.

Teknologien gis en stor plass med IKT-stasjon, 3D printere og multimediarom. I tillegg ser man for seg en flerbrukssal til f.eks. dans.

The Playground beskrives som en møteplass med moderne, kreativ og kul atmosfære. Forslagsstilerne selv har bred, internasjonal erfaring og bakgrunn fra dans, media og eksport.

XS
SM
MD
LG