Harald Christian Sagevik

Det Norske hus

Hva innebærer «den norske modellen» og hvorfor fungerer denne så godt med hensyn til å skape gode levevilkår?

Vårt forslag er å skape et senter som tilrettelegger for å gi en dypere forståelse av den nordiske modellen og den norske samfunnskontrakten især. Senteret skal synliggjøre verdier, lover og institusjoner som er fundamentet det norske velferdssamfunnet er tuftet på, og vise at et velfungerende demokrati er det beste fundamentet for å sikre innovasjon og en bærekraftig utvikling.

Senteret skal vise hvordan den norske modellen er bygget på respekt for fortiden og solidaritet mellom samtiden og fremtidige generasjoner. Hvordan norske naturressurser blir ansett som nasjonens felleseie som skal komme alle innbyggere til gode. Hjemfallsretten, forvaltning av oljeformuen og allemannsretten er gode eksempler på dette.

Det norske hus skal være en turistattraksjon og alle, turister som politikere, er velkomne. En rekke aktiviteter vil finne sted her og kjernen for disse aktivitetene er kunnskapsformidling med mål om økt innsikt og kulturforståelse. Samtidig skal senteret fremme forskning og være initiativtaker og pionér i nye prosjekter som styrker samfunnskontrakten.

Demokrati og samfunnsutvikling er temaer som angår alle og det er viktig å engasjere flest mulig. Sjansen for at flere engasjeres vil øke ved å plassere senteret i BG14b. Drømmen er at senteret også skal bli sett på som et norsk eksportkontor for demokrati og menneskerettigheter.

XS
SM
MD
LG