Jonathan Castro

HipHop 101

Vi ser et enormt behov for å skape en arena hvor man bygger broer mellom forskjellige miljøer, og behovet for tilrettelegging av en plattform for kreativ utvikling.

HipHop101 tilbyr en alternativ læringsmodell hvor unge føler mestring gjennom utviklende og meningsfylt arbeid (musikkproduksjon). Tiltaket fremmer integrering gjennom å synliggjøre gode rollemodeller fra HipHop101 samt gjennom arrangement som inkluderer alle. Ved å motivere de unges deltagelse gjennom utvikling av musikktiltaket HipHop101 promoterer vi fellesskap, inkludering og møteplasser som bryter grenser.

I lokalene til HipHop 101 vil det tilrettelegges for et musikkstudio som barn- og unge får mulighet til å jobbe med. Men dette er mer enn bare et tilbud hvor unge barn får hjelp til å skrive sine første tekster. Hiphop101 handler om hvordan man kan motivere ungdommer til skole, jobb og karriere. Deltakerne i HipHop101 skal være synlige, og positive rollemodeller i nærmiljøet, og dermed inspirere andre ungdom til å ta ansvar for lokalmiljøet.

Forslagsstiller skriver at drømmen er at HipHop 101 skal nå nye høyder, i form av å starte et eget ungdomshus i Oslo. Først og fremst vil dette være en samlingsplass for kreativ ungdom, som blir tatt imot av noen av de dyktigste barn- og ungdomsarbeidere i Oslo.

Se PDF

XS
SM
MD
LG