Elizabeth Mukendi

Innovasjonssenter for velferdsteknologi

Hvordan skal fremtidens sykehjem, boliger, pleiehjem, hjemmetjenester og rehabilitering se ut? Dette grunnleggende spørsmålet skal besvares og utvikles av fagpersoner og eksperter, og vanlige mennesker med gode ideer og tanker, i Norges viktigste arena for dette temaet.

Med bare noen få titalls år til eldrebølgen vil det være økt behov for mange og nye ressurser i de offentlige helsetjenestetilbudene, og velferdsteknologien vil stå sentralt.

Innovasjonssenteret for velferdsteknologi vil ha et innovativt miljø som skaper fordypende reiser rundt fremtidens velferdsteknologi. Innovasjonssenteret vil bestå av ulike soner, og skal være en arena med fokus på å finne teknologiske løsninger for å nå den nasjonale helse- og omsorgsplanen.

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Det styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.

XS
SM
MD
LG