Om KLP Eiendom

Oslo er i en rivende utvikling. Det går knapt en dag uten at man kan lese om et nytt prosjekt, med nye visjoner for seg selv og byen og hvor nye, tiltalende illustrasjoner blir presentert i hovedstadens aviser. Alle vil tilsynelatende markere seg og sette sine spor. Og arkitekturen og byutviklingen er et virkemiddel i så måte. 

Ill.

For dagene
som kommer

For KLP har det alltid vært viktig å jobbe for fellesskapet. KLP har som ambisjon å være ledende innenfor samfunnsansvar og bærekraft. Dette preger måten vi arbeider på til daglig, men også hvordan vi tilnærmer oss rollen som eiendomsutviklere. For oss ligger miljøhensyn i ryggmargen. Det er ikke et tilleggsaspekt eller et alternativ, men en opplagt og integrert del av alt vi gjør. 

En bærekraftig utvikling er avhengig av et åpent og ansvarlig næringsliv. KLP er en del av dette; vi påvirker og blir påvirket. Vi kan skape en endring gjennom hvordan vi investerer og hvordan vi opptrer som virksomhet. Dette har vi også gjort siden vår oppstart i 1949. Vi som er ansatte i KLP tar daglig beslutninger som påvirker våre kunder og samfunnet rundt oss; det er vår største mulighet til å påvirke. 

Vi har et høyt ambisjonsnivå for vårt samfunnsansvar. Hovedgrunnene til dette er at samfunnsansvar og bærekraft er viktig for våre kunder og eiere, vår tro på at god integrering av samfunnsansvar i virksomheten gir den beste forutsetningen for en langsiktig verdiskapning, og at vi har en forpliktelse og et ønske om å gjøre en forskjell. Vi mener at god integrering av samfunnsansvar i virksomheten gir den beste forutsetning for en langsiktig verdiskapning. Dette gjelder både for egen virksomhet men og for områdene vi utvikler.

Bygningene på BG14B skal reises i løpet av få år, men stå der de neste 100. De skal ha en iboende bærekraft og kvaliteter som gjør dem holdbare og attraktive over tid. BG14B skal være en kvalitetsskaper for Oslo S, for nabolaget og for den enkelte ansatt eller besøkende. I sum et prosjekt som tar fremtidens arbeidshverdag og enkeltindividene på alvor. Et prosjekt for dagene som kommer.

XS
SM
MD
LG